Inte längre oetiskt med stamcellsforskning

stamceller

Länge var det grupper och individer som ansåg att det var fel att forska på embryonala stamceller eftersom embryot inte kunde överleva efteråt. Idag är inte detta fallet. Man har nu kommit på sätt där man kan ta den information man behöver och embryot kan fortsätta utvecklas precis som vanligt.

Typer av stamceller

Man brukar vanligtvis dela upp stamceller i tre grupper: adulta stamceller, embryonala stamceller och stamceller från navelsträngen. Embryonala tamcellerna ger upphov till alla vävnader i det blivande fostret, medan det fungarar som ett reparationssystem för den vuxna individen, där stamcellerna kan ersätta skadade celler. Stamceller kan mogna ut till specialiserade celltyper och ger därför väldigt stor förhoppning gällande rollen de kan spela i medicinsk forskning. Läs mer här.

Embryonala stamcellerna

Ett befruktat ägg har totipotenta stamceller i dess inre upp tills det är 4 dagar gammalt. Efter dag 5 påbörjas en celldifferentiering som bildar den yttre och den inre cellmassan. Vissa celler i den inre cellmassan kan utvecklas till vilka celltyper som helst i kroppen. Dessa är de embryonala stamcellerna. Eftersom dessa celler är generella och inte specialiserade är de mycket eftertraktade av forskare.

Politiskt kontroversiellt

Användandet av stamceller i forskning har varit politiskt kontroversiellt i många länder eftersom den viktigaste källan för humana stamceller är aborterade foster.

I Sverige är det tillåtet att forska på befruktade ägg för att bota svåra sjukdomar sedan april 2005. Tidigare var detta endast tillåtet för att förbättra metoderna för provrörsbefruktningar. Enligt lag är det numera även tillåtet att skapa stamceller genom så kallad somatisk cellkärnöverföring. Detta innebär att kärnan i ett obefruktat ägg tas omhand och ersätts med kärnan från en kroppscell från en annan individ.

Nyheter vad gäller stamcellsforskningen

På Karolinska institutet har de nu lyckats lösa alla praktiska problem vad gäller embryonala stamceller. Förr hämtades stamceller från mänskliga embryon som blivit över efter provrörsbefruktningar, men problemet har varit att embryona efter detta blivit livsodugliga. Därför har man, som redan nämnts, mött stort motstånd från religiösa grupper runt om i världen.

Den nya metoden som presenterats löser det här etiska problemet. Vid provrörsbefruktning har man under många år tagit ut en cell ur ett tre dagar gammalt embryo för att se om det har några allvarliga ärftliga sjukdomar. Sedan har man placerat in det i kvinnans livmoder igen. Många barn har fötts efter en sådan procedur.

Denna gruppen har även forskat fram ett konstgjort mänskligt protein som tillverkas av embryot själv. Stamcellen som man tagit ut ur embryot odlas sedan på en matta av protein som är bekant för stamcellen och den kan då dela sig till många fler utan att bli förorenad. Tidigare har man bara kunnat odla stamceller på proteiner från djur eller andra mänskliga celler. Produktionen har då varit väldigt låg och inte alltid varit ren och kan då till och med löpa en risk att skada patienten.

Den nya metoden gör att stamceller nu kan produceras i stor skala och med den renhet som krävs för att kunna användas till läkemedel, enligt forskarna. Att forskning på stamceller inte längre är oetiskt är så klart positivt för alla. Inte minst för de som väntar på botemedel. Ju mindre motstånd, ju fortare kan forskningen gå framåt.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*